054-18 28 88

Konferens "Att möte och bemöta barn"

Konferensen syftar till att öka kompetens hos ideella och yrkesverksamma som i sina professioner kommer i kontakt med barn och unga. Föreläsarna täcker olika aktuella ämnen och teman som kan vara betydelsefulla i mötet och bemötandet av barn och unga som brottsoffer.

Program

Kl. 08.00-08.45           Fika och registrering

Kl. 08.45-09.00           Inledning av Monica Ekström, ordförande Brottsofferjouren Värmland

Kl. 09.00-10.30           Nätkränkningar. Olle Cox, verksamhetsutvecklare barn och unga Brottsofferjouren Sverige. Olle har tidigare arbetat med nätfrågor inom organisationen Friends och då främst nätmobbning.

Kl. 10.30–12.00          Rättsprocessen. Petra Götell, kammaråklagare Stockholm. Barn och ungas rättigheter i samband med en rättsprocess.

 

Kl.12.00–13.00           LUNCH

Kl.13.00–14.30           Bemötande. David Sandberg Hjelm, verksamhetsutvecklare BRIS. David har mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga från Bris stödverksamhet. David har tidigare varit utbildare vid Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) och redaktör för boken "Våldsutsatta kvinnor ] samhällets ansvar"

Kl.14.30–15.00          Fika

Kl.15.00–15.30         Panelsamtal

Kl. 15.30                  Avslut

Målgrupp: personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade

Deltagaravgift 300 kr ideella aktörer och 500 kr för resterande: i avgiften ingår för och efter-middagsfika samt lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras fullt

Anmälan senast 18/9 2017 via anmalan@varmland.boj.se glöm inte att ange specialkost

För frågor:
Neslihan Erdis 073-584 91 45, samordnare Brottsofferjouren Värmland

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.