054-18 28 88

Huvudrubriker

Kontakta oss

Vi hjälper brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med oss.

Brottsofferjouren Värmland erbjuder:
• Enskilda stödsamtal.
• Gruppverksamhet.
• Råd och stöd.
• Information om hur en polisanmälan går till.
• Information om rättsprocessen och stöd i samband med rättegång.
• Hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag.

Kontakta oss:
Besöksadress: Trygghetscenter Drottninggatan 30, Karlstad
E-post: info@varmland.boj.se
Telefon: 054-18 28 88, 054-18 75 75
070-605 51 65 vittnesstödssamordnare
bankgiro: BG 5505-7301
Organisationsnummer: 87 32 02 - 31 90

Om vi inte har möjlighet att ta emot ditt samtal vidarekopplas du automatiskt till vår telefoncentral i Stockholm. Du kan även kontakta
telefoncentralen direkt på telefonnummer 116006.
Där kan du berätta vad du vill ha hjälp med och de förmedlar sedan detta till oss via e-post.


Öppettider

Corona, karantän, social distans och digitala möten…det händer mycket nu i vårt samhälle. Vi försöker att göra förändringar som behövs för att kunna fortsätta vår stödverksamhet. All stödverksamhet sker nu via telefon tillsvidare.  054-18 28 88 för brottsofferstöd och 054 18 75 75 för vittnesstöd. Samordnare finns på Tingsrätten när stöd efterfrågas.

Telefoncentralen är tillgänglig som vanligt 9.00-19.00. tel: 116006

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.