Kontakta oss:

Besöksadress: Trygghetscenter Drottninggatan 30, Karlstad

E-post: info@varmland.boj.se

Telefon: 054-18 28 88, 054-18 75 75

070-605 51 65 vittnesstödssamordnare

bankgiro: BG 5505-7301

Organisationsnummer: 87 32 02 – 31 90

Om vi inte har möjlighet att ta emot ditt samtal vidarekopplas du automatiskt till vår telefoncentral i Stockholm. Du kan även kontakta
telefoncentralen direkt på telefonnummer 116006.
Där kan du berätta vad du vill ha hjälp med och de förmedlar sedan detta till oss via e-post.


Öppettider

Corona, karantän, social distans och digitala möten…det händer mycket nu i vårt samhälle. Vi försöker att göra förändringar som behövs för att kunna fortsätta vår stödverksamhet. All stödverksamhet sker nu via telefon tillsvidare.  054-18 28 88 för brottsofferstöd och 054 18 75 75 för vittnesstöd. Samordnare finns på Tingsrätten när stöd efterfrågas.

Telefoncentralen är tillgänglig som vanligt 9.00-19.00. tel: 116006