054-18 28 88

Coronatid!

Våld i nära relationer Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det kan innefatta många brottsrubriceringar som exempelvis misshandel, olaga hot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Det förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Den överväldigande majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor.

 

På grund av den ökade sociala isoleringen till följd av smittspridningen av coronaviruset riskerar våld i nära relationer att öka och de drabbade blir än mer utsatta. För många våldsdrabbade är skolan eller jobbet den enda fristaden och när den försvinner är man kanske totalt utelämnad till sin partner eller någon annan närstående, som gör en illa.
 
Partnervåld sker ofta på den plats som ska förknippas med trygghet - i hemmet. Och våldet utförs av den person som ska stå en nära och som man ska kunna lita på - ens partner. Just dessa faktorer gör våldet komplicerat och osynligt. Anmälningsbenägenheten är liten och mörkertalet är stort.
 
Att utöva våld är alltid ett brott och det finns flera lagar mot den här typen av upprepat våld. Till exempel lagen om kvinnofridskränkning, sexualbrottslagen och lagen om kontaktförbud.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.