054-18 28 88

Huvudrubriker

Anställda

Anställd personal på Brottsofferjouren Värmland:

Asal Narimani, samordnare 
Telefon: 054-18 28 88
E-post: asal.narimani@varmland.boj.se 

Anette Johansson, samordnare
Telefon: 072-23 37 554
E-post: anette.johansson@varmland.boj.se

C-G Gustafsson
Telefon: 073-584 91 45
E-post: cg.gustafsson@varmland.boj.se

Eva Aronsson, vittnesstödssamordnare                                                 Telefon: 054-18 75 75, 070-60 55 165
E-post: eva.aronsson@varmland.boj.se

 

 

  

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.