054-18 28 88

Huvudrubriker

Brottsofferstödjare

Beskrivning av uppdraget
Som stödperson ger du medmänskligt stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor och eventuella bekymmer. Informera om rättsprocessen, möjlighet till ersättning och vid behov förmedla kontakt till myndigheter, sjukvård, jurist m.fl. som kan hjälpa personen ytterligare.

Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Stödpersoner erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Kvalifikationer
För att bli stödperson går du en utbildning som består av cirka 30 studietimmar. För att bli godkänd krävs minst 75 % närvaro och godkänd praktik. Under hela utbildningstiden görs en samlad bedömning av din lämplighet som stödjare.

Du får inte befinna dig i en personlig krissituation utan du behöver vara en trygg och stabil person.Vi ser gärna att våra stödpersoner har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en lyssnande medmänniska! Språkkunskaper utöver svenska och engelska är positivt.

Du bör vara minst 20 år. Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är ett krav.

Minimiåtagande
Utifrån egna förutsättningar stödja brottsutsatta samt delta i stödjarträffar, handledning och fortbildning.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.