054-18 28 88

Huvudrubriker

Vittnesstöd

Beskrivning av uppdraget
Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Ett vittnesstöd ger praktisk information, exempelvis om var rättssalarna ligger, förklara hur en rättegång går till, svarar på frågor om den kommande rättegången. Det kan även vara att minska den oro och spänning som många känner inför en rättegång.

När och var ska uppdraget utföras?
På Värmlands tingsrätt under vardagar mellan 08.30-16:00.
 
Kvalifikationer

För att bli vittnesstöd går du en utbildning som består av cirka 30 studietimmar. För att bli godkänd krävs minst 75 % närvaro och godkänd praktik. Under hela utbildningstiden görs en samlad bedömning av din lämplighet som vittnesstödjare.

Du får inte befinna dig i en personlig krissituation utan du behöver vara en trygg och stabil person. Vi ser gärna att våra vittnesstödjare har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en lyssnande medmänniska! Språkkunskaper utöver svenska och engelska är positivt.

Du bör vara minst 20 år. Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är ett krav.

Minimiåtagande
Aktivt stödja vittnen och målsägande samt delta i  stödjarträffar, handledning och fortbildning.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.