054-18 28 88

Huvudrubriker

Orädd Demokrati

 

Är du utsatt för hot i ditt arbete? Försöker andra tysta ditt deltagande i det offentliga samtalet? Känner du att du hellre låter bli att skriva eller utrycka vissa saker på grund av rädslan för att motta hat eller hot? Du vet väl att Brottsofferjouren finns och erbjuder stöd? Hot och hat mot opinionsbildare och granskare är ett hot mot samhället och vår demokrati! En orädd demokrati är en levande demokrati. Orädd demokrati är vår satsning mot demokratibrott.

Orädd Demokrati
Projektet Orädd Demokrati syftar till att sprida kunskap rörande demokratibrott samt erbjuda stöd till journalister, förtroendevalda och konstnärer som utsätts för hot, hat och påverkan inom ramen för deras yrkesroll. Även andra personer som deltar i den offentliga debatten och är utsatta kan få hjälp hos oss.

Brottsofferjouren hjälper dig!
• Genom samtal när du är orolig och behöver någon att prata med.
• Med information om rättsprocessen och om du vill ha stöd vid eventuell rättegång.
• Vid myndighetskontakt och ger information om ersättning och skadestånd.
• Brottsofferjouren erbjuder alltid stöd till anhöriga och vittnen.

Tips!
Till Brottsofferjouren kan du vända dig även om du inte gjort en polisanmälan och oavsett yrke. Men om du blivit utsatt i din yrkesroll
till exempel som journalist, politiker, eller konstnär och själv gör en polisanmälan är det viktigt att du nämner detta i anmälan och att du vill att ärendet ska hanteras av en utredare med erfarenhet av demokrati- och hatbrott. För att göra en polisanmälan behöver du inte vara säker på att ett brott har begåtts.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.