054-18 28 88

Huvudrubriker

Hedersrelaterat våld och förtryck

 

 

Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära…

Att du inte får bestämma över ditt liv, din kropp eller din sexualitet.

-Att du som flicka inte får umgås med dina kompisar.

-Att du inte får ha vilka fritidsaktiviteter du vill.

-Att du inte får bestämma själv vem du ska älska.

-Att du inte får delta i all undervisning.

-Att du som pojke inte får bestämma själv vem du ska älska.

-Att du måste bevaka och kontrollera familjemedlemmar.

Ett liv utan förtryck och våld är en rättighet!

De som växer upp och lever i familjer med hedersrelaterade normer kan vara utsatta för olika typer av brott och kränkningar – fysiskt och psykiskt våld, hot, kontroll och begränsningar samt barn- och tvångsäktenskap. Att tidigt upptäcka de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan vara avgörande. En förutsättning för att kunna hjälpa är att någon ser och förstår personens livssituation, utsatthet och behov.

Viktiga signaler kan vara...

Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, gymnastik, sex- och samlevnad.

Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan.

Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester och bli bortgift.

Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson.

​Vi har tystnadslöfte, det betyder att vi inte berättar för någon om våra samtal. Du kan även vara anonym, alltså behöver du inte säga vad du heter.​ Vi lyssnar, tror på dig och kan ge dig råd och stöd.​ Vi står på din sida och stödjer dina beslut.

Brottsofferjouren Värmland erbjuder:

-Enskilda stödsamtal till utsatta.

-Rådgivning till yrkesverksamma.

-Kartläggning och riskbedömning.

-Individuell handlingsplan.

-Förmedla kontakter.

-Information om hur en polisanmälan går till.

-Information om rättsprocessen.

-Hjälp vid myndighetskontakter.​

Kontakta oss för mer information:

info@varmland.boj.se
054-182888

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.