Hjälp till dig som är utsatt för brott

Brottsofferjouren Värmland erbjuder kostnadsfritt stöd till dig som är brottsoffer, vittne eller anhörig. Du får då vara anonym om du vill och det är ditt val om du vill polisanmäla brottet.

För alla brottsoffers rättigheter

Brottsofferjouren Värmland är en ideell organisation som är politiskt och religiöst fristående. Vi arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att kunna hitta vägen tillbaka.

Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Vår webbshop

Beställ våra böcker och annat informationsmaterial i vår webbshop! Det mesta kan du beställa till endast fraktkostnad.

Hjärta

Stöd Brottsofferjouren i Brottsofferjouren Värmland

Genom en gåva hjälper du oss fortsätta ge stöd och hjälp till utsatta.