054-18 28 88

Huvudrubriker

Hatbrott

Personer med funktionsnedsättningar utsätts oftare för kränkningar och våld i jämförelse med personer som saknar funktionsnedsättning. Trots det finns allvarliga luckor i det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning när det gäller det vi kallar hatbrott.

Våld mot äldre

. Internationella "Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre"15 juni Att motverka våld mot äldre är allas ansvar och faktum är att många inte tror att det förekommer.

Podcast

Brottsofferjouren Värmlands podcast handlar om brottsofferjourens arbete och uppdrag, brottsoffers situation och rättsprocessen. Vi tar upp aktuella händelser som rör vår verksamhet, brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Bli volontär

Din hjälp behövs för att vi ska kunna ge alla som utsatts för brott stöd och hjälp.

Stöd oss

Det finns flera sätt att stödja oss. Ge en gåva, bli sponsor eller medlem.

Om oss!

  Vi ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Vittnesstöd

Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. 

#bortförd

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

Se mig veckan!

Se mig veckan är uppmärksamhetsvecka, som alltid är vecka 47 varje år. Syftet är  att samla alla goda krafter för att utbilda, skapa opinion och att se barn och ungdomar som far illa.  

 

 

Våra Sponsorer

Värmlands Folkblad
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.