054-18 28 88

Huvudrubriker

#Bortförd

Att hota eller tvinga någon att gifta sig är olagligt. Att gifta sig ska vara ett eget val man gör. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så. I hedersrelaterade sammanhang är det grundläggande att familjen väljer partner istället för att ungdomen själv gör det. Barn och unga kan riskera att utsättas för tvångsäktenskap som en konsekvens av att ha brutit mot familjens normer.

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Det kan handla om att familjer på olika sätt lurar den unga att tro att den ska på semester eller delta på en festcermoni men att det egentligen handlar om en bröllopsfest.

Det är ett brott att planera och vilseleda unga att ingå ett äktenskap oavsett om det sker i Sverige eller i ett annat land. 

Unga hbtq-personer är särskilt utsatta i hederssammanhang där det heterosexuella äktenskapet står i fokus. Därför riskerar denna grupp ungdomar i större utsträckning att utsättas för tvångsäktenskap.

 

En annan särskilt utsatt grupp är ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  De intellektuella funktionsnedsättningarna
medför att ungdomarna är extra sårbara och i beroendeställning till sina anhöriga.

 

Varningssignaler på att en ungdom riskerar att utsättas för tvångsäktenskap kan vara:

 

  • Ungdomen lever med begränsningar som berör klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet
  • Begränsningarna och kontrollen ökar med stigande ålder
  • Oro hos ungdomen inför längre lov
  • Planer på äktenskap mot ungdomens vilja
  • Ungdomen har en egenvald, icke accepterad partner
  • Ungdomen bryter mot familjens normer

Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

Om du känner oro för att en ungdom i din närhet ska bli bortförd kan du kontakta Brottsofferjouren Värmland för att få råd och stöd. Det kostar ingenting och du kan vara anonym.

Kontaktuppgifter Brottsofferjouren Värmland:

Telefon: 054-182888
Mail:info@varmland.boj.se

Om det är en akut situation ska du ringa 112.

Du kan även lyssna på Brottsofferjouren Värmlands podcast

”Dubbelliv -en podd om hedersrelaterat våld och förtryck”

 

Kampanjen #BORTFÖRD är ett samarbete mellan Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

 

          

 

 

Källor:

Metodstöd när personer befnner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja, Länsstyrelsen Västmanland 2015.

Leva sitt liv, en bok om hedersrelaterat våld och förtryck, Brottsofferjouren Sverige 2017

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.