En kväll om ungas utsatthet på nätet

Vad kan du som ung bli utsatt för på nätet? Och vad kan du som vuxen göra och uppmärksamma övergrepp och grooming på nätet? Under Internationella Brottsofferdagen den 22 februari har Brottsofferjouren Värmland bjudit in till konferens för att uppmärksamma ungas utsatthet på nätet. Allt fler unga utsätts för övergrepp på nätet, något som hela […]

Det kan börja med en bild

Vad kan du som ung bli utsatt för på nätet? Och vad kan du som vuxen göra och uppmärksamma övergrepp och grooming på nätet?

Under Internationella Brottsofferdagen den 22 februari har Brottsofferjouren Värmland bjudit in till konferens för att uppmärksamma ungas utsatthet på nätet.

Allt fler unga utsätts för övergrepp på nätet, något som hela tiden fortsätter att öka. Brottsofferjouren Värmland har därför i samarbete med Länsstyrelsen Värmland anordnat en kväll där de belyser frågan och problematiken.

Under kvällen är flera talare inbjudna. En av dem är Mathilda Hofling, som genom egna upplevelser i tonåren belyser övergrepp genom grooming. Mathilda berättar öppenhjärtigt med hopp om att nå ut till andra och valdes till lyssnarnas sommarvärd 2021.

På plats kommer även polis från ISÖB (Internetrelaterade Sexuella Övergrepp mot Barn) vara och berätta om vad de gör i den här typen av brott samt hur lägesbilden i Värmland ser ut.

Från NOA (Nationella Operativa Avdelningen) kommer kriminalinspektör Lena Larsson och presenterar kampanjen ”Delbart”.

För att berätta om ett omfattande och uppmärksammat ärende de arbetat med, och om hur det är att utreda groomingbrott, kommer Per Svensson och Katarina Ström Lindberg från Åklagarkammaren Karlstad.

Under konferensen kommer Brottsofferjouren Värmland även att lansera sin kampanj ”Det kan börja med en bild”, som de har i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Kampanjen riktar sig i första hand till ungdomar, som endera har utsatts på nätet eller som riskerar att göra det, men även till vuxna.

Konferensen äger rum på Arenan i Karlstad mellan klockan 17-20.30. För att delta i konferensen krävs föranmälan.

OBS! Konferensen är fullsatt.

Vill du veta mer om kampanjen ”Det kan börja med en bild” kan du läsa mer på varmland.boj.se/aktuellt/kampanjer från och med den 22/2.