MI- motiverande samtal

Idag har vi varit på utbildning, både samordnare och stödjare. Vi har haft utbildningsdag med Liria Ortez. Hon ar föreläst om att använda samtalsmetoden MI(motiverande samtal) när vi möter våldsutsatta. Liria är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare (KBT), utbildar och handleder i MI, MINT Certifierad MI tränare

Idag har vi varit på utbildning, både samordnare och stödjare. Vi har haft utbildningsdag med Liria Ortez. Hon ar föreläst om att använda samtalsmetoden MI(motiverande samtal) när vi möter våldsutsatta. Liria är

leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare (KBT), utbildar och handleder i MI, MINT Certifierad MI tränare