Våra stödpersoner är ideella och har genomgått en omfattande utbildning, blivit bedömda, godkända och där efter fått sin vittnesstödjarlegitimation.
Stödpersonerna finns i väntsalen på Värmlands tingsrätt och bär en bricka med texten Vittnesstöd.

Deras uppgifter är:

Att i väntsalen, inför rättegången, ta kontakt med dig som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna. Det underlättar om du berättar för receptionen att du vill ha vittnesstöd.

Att ge dig information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna.

Att förklara vilka de olika aktörerna under rättegången är och var de är placerade i rättssalen.

Att vara ditt sällskap och som medmänniska finnas till som ett moraliskt stöd före, samt efter rättegången. Om du önskar och det finns möjlighet, kan en stödperson följa med in i rättssalen och finnas till hands under rättegången – sitter då på åhörarplats.

Att vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum, där man slipper möta den tilltalade och/eller dennes följeslagare.


Viktigt!

Vittnesstöd får inte ha några synpunkter på konflikten i målet – endast samtala om och förklara det praktiska kring förhandlingen och vittnesstödet.

Stödpersonerna har ett etiskt tystnadslöfte, vilket betyder att löftet visserligen inte är juridiskt bindande, men dock moraliskt bindande.

Kontakta oss för mer information:

info@varmland.boj.se
054-18 75 75 eller 070-6055165